polski   English  

Information

Library1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Rules of creating publication description

Dlibra uses Dublin Core v.1.1 as a default publication description format. Informations about this metadata scheme are described in "Using Dublin Core" document.