polski   English  

Metadata languages

Library1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1947, Instytut Bałtycki Redivivus : sprawozdanie z działalności za lata 1945 i 1946 oraz protokół Walnego Zgromadzenia w dn. 13 i 14 XII 1946
Results:
  • - Number of objects found:   3
    • Editions: 3
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Instytut Bałtycki Redivivus : sprawozdanie z działalności za lata 1945 i 1946 oraz protokół Walnego Zgromadzenia w dn. 13 i 14 XII 1946 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Dzieje floty polskiej - Lepszy, Kazimierz []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Pięć lat pracy Instytutu Bałtyckiego (1927-1932) - Borowik, Józef (1891-1968) []
Accuracy: 10%
Find objects similar to this one.