polski   English  

Metadata languages

Library1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Król Jan III potwierdza przywilej rybacki z 1627 r. Odpis z 1677 r. Odpis ponowny i uwierzytelnione tłumaczenie niemieckie kaznodziei Mrongowiusza z 1852 r.
Results:
  • - Number of objects found:   14
    • Editions: 14
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Król Jan III potwierdza przywilej rybacki z 1627 r. Odpis z 1677 r. Odpis ponowny i uwierzytelnione tłumaczenie niemieckie kaznodziei Mrongowiusza z 1852 r. []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Przywilej rybacki króla Zygmunta III z 1627 r., potwierdzony przez króla Władysława IV w 1634 r. []
Accuracy: 60%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Dobroczynne dary dla kościoła św. Bartłomieja []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Kasa pogrzebowa []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Nieruchomości. Sprawy majątkowe []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Szkodnicy []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Przywileje, starszyzna, sprawy zarządu i rozwiązanie cechu []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Stalle w kościele św. Bartłomieja []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Świadectwo gruntowe dla placu nad Radunią []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Stoiska []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>