polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 968

Obecnie czytających: 624

Łączna liczba czytelników od dnia 2009-08-01: 103808531 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2009-08-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [832]
 2. książka [68]
 3. rękopis [44]
 4. broszura [2]
 5. księga [1]
 6. dokument urzędowy [1]
 7. Smyl, Małgorzata [1]
 8. Rybicki, Leszek [1]
 9. Fac, Andrzej [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [61160]
 2. książka [28090]
 3. rękopis [5730]
 4. broszura [470]
 5. Smyl, Małgorzata [370]
 6. Rybicki, Leszek [370]
 7. Fac, Andrzej [370]
 8. dokument urzędowy [154]
 9. księga [126]

Więcej statystyk...