polski   English  

Collection

Library

OAI1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Publications list : Special Collections

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

25.  Edition Obwody rybackie
Find objects similar to this one.
26.  Edition Pretensje do szpitala św. Jakuba
Find objects similar to this one.
27.  Edition Przyjęcie żeglarzy do szpitala św. Jakuba. Opłaty "grosza szpitalnego" dla szpitala
Find objects similar to this one.
28.  Edition Przywileje, starszyzna, sprawy zarządu i rozwiązanie cechu
Find objects similar to this one.
29.  Edition Przywilej rybacki króla Zygmunta III z 1627 r., potwierdzony przez króla Władysława IV w 1634 r.
Find objects similar to this one.
30.  Edition Spis członków cechu rybaków i przekupni, 1835–1852
Find objects similar to this one.
31.  Edition Spis wszystkich żeglarzy morskich
Find objects similar to this one.
32.  Edition Sprzedaż domu przy ul. Stara Stocznia 8 (dawniej - Brabank nr 1776)
Find objects similar to this one.
33.  Edition Stalle i kaplica w kościele św. Jana dla żeglarzy
Find objects similar to this one.
34.  Edition Stalle w kościele św. Bartłomieja
Find objects similar to this one.
35.  Edition Stalle w kościele św. Katarzyny
Find objects similar to this one.
36.  Edition Starszyzna, asesor cechu, prowadzenie spraw cechu
Find objects similar to this one.
37.  Edition Stoiska
Find objects similar to this one.
38.  Edition Świadectwo gruntowe dla placu nad Radunią
Find objects similar to this one.
39.  Edition Szkodnicy
Find objects similar to this one.
40.  Edition Ustawy cechowe i spis członków cechu rybaków i przekupni ryb, 1565–1848
Find objects similar to this one.
41.  Edition Wilkierz miasta Starogardu 1634 r. (kopia wilkierza)
Find objects similar to this one.
42.  Edition Wspólne sprawy cechów głównych i inkorporowanych. Pruska okupacja Gdańska.
Find objects similar to this one.
43.  Edition Zbiór przepisów dla rybaków, 1836-1846; księga zawiera również nowe przepisy dla Targu Rybnego z 21 kwietnia 1651 r.
Find objects similar to this one.
44.  Edition Zbiór ustaw przemysłowych z 1589 r. Dodatek z roku 1612 r.
Find objects similar to this one.