polski   English  

Collection

Library

OAI1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Publications list :

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

35.  Edition Majątek i dowody rachunkowe
Find objects similar to this one.
36.  Edition Miejsca budowy okrętów. Sprawy techniczne
Find objects similar to this one.
37.  Edition Na kaszubskim brzegu : zwięzły przewodnik z sześciu krajobrazami i mapą - Chrzanowski, Bernard (1861-1944)
Find objects similar to this one.
38.  Edition Na nowe drogi : praca zbiorowa
Find objects similar to this one.
39.  Edition Nasze Pomorze
Find objects similar to this one.
40.  Edition Nasze ptaki wędrowne - Dyakowski, Bohdan
Find objects similar to this one.
41.  Edition Nieruchomości. Sprawy majątkowe
Find objects similar to this one.
42.  Edition Obwody rybackie
Find objects similar to this one.
43.  Edition O Janie Gutenbergu i o tem, jak się ludzie nauczyli pisać i drukować - Potocki, Antoni
Find objects similar to this one.
44.  Edition Pięć lat pracy Instytutu Bałtyckiego (1927-1932) - Borowik, Józef (1891-1968)
Find objects similar to this one.
45.  Edition Polska flota rybacka w latach 1921-2001
Find objects similar to this one.
46.  Edition Polskie rybołówstwo morskie, IV
Find objects similar to this one.
47.  Edition Polskie wybrzeże morskie
Find objects similar to this one.
48.  Edition Pomorze polskie : sprawa t.zw. korytarza - Kierski, Kazimierz
Find objects similar to this one.
49.  Edition Port gdański - Rada Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku
Find objects similar to this one.
50.  Edition Powstanie ucznia gimnazjalnego - Bartholdy'ego w Gdańsku
Find objects similar to this one.
51.  Edition Przyjęcie żeglarzy do szpitala św. Jakuba. Opłaty "grosza szpitalnego" dla szpitala
Find objects similar to this one.
52.  Edition Przywileje, starszyzna, sprawy zarządu i rozwiązanie cechu
Find objects similar to this one.
53.  Edition Przywilej rybacki króla Zygmunta III z 1627 r., potwierdzony przez króla Władysława IV w 1634 r.
Find objects similar to this one.
54.  Edition Rys dziejów marynarki wojennej polskiej - Ślaski, Bolesław
Find objects similar to this one.