polski   English  

Collection

Library

OAI1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Publications list :

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

15.  Edition Historja Pomorza w zarysie - Frankiewicz, Czesław
Find objects similar to this one.
16.  Edition Instytut Bałtycki Redivivus : sprawozdanie z działalności za lata 1945 i 1946 oraz protokół Walnego Zgromadzenia w dn. 13 i 14 XII 1946
Find objects similar to this one.
17.  Edition Kasa pogrzebowa
Find objects similar to this one.
18.  Edition Król Jan III potwierdza przywilej rybacki z 1627 r. Odpis z 1677 r. Odpis ponowny i uwierzytelnione tłumaczenie niemieckie kaznodziei Mrongowiusza z 1852 r.
Find objects similar to this one.
19.  Edition Księga mistrzów cechu cieśli okrętowych, 1659-1860
Find objects similar to this one.
20.  Edition Księga pamiątkowa Tygodnia Bandery : Liga Morska i Rzeczna : 1925
Find objects similar to this one.
21.  Edition Na kaszubskim brzegu : zwięzły przewodnik z sześciu krajobrazami i mapą - Chrzanowski, Bernard (1861-1944)
Find objects similar to this one.
22.  Edition Narzędzia i metody łowu gatunków użytkowych ryb Bałtyku polskiego - Demel, Kazimierz
Find objects similar to this one.
23.  Edition Nasze Pomorze
Find objects similar to this one.
24.  Edition Nasze ptaki wędrowne - Dyakowski, Bohdan
Find objects similar to this one.
25.  Edition Nieruchomości. Sprawy majątkowe
Find objects similar to this one.
26.  Edition Obwody rybackie
Find objects similar to this one.
27.  Edition O Janie Gutenbergu i o tem, jak się ludzie nauczyli pisać i drukować - Potocki, Antoni
Find objects similar to this one.
28.  Edition Pięć lat pracy Instytutu Bałtyckiego (1927-1932) - Borowik, Józef (1891-1968)
Find objects similar to this one.
29.  Edition Polska flota rybacka w latach 1921-2001
Find objects similar to this one.
30.  Edition Polskie rybołówstwo morskie, IV
Find objects similar to this one.
31.  Edition Polskie wybrzeże morskie
Find objects similar to this one.
32.  Edition Pomorze polskie : sprawa t.zw. korytarza - Kierski, Kazimierz
Find objects similar to this one.
33.  Edition Port gdański - Rada Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku
Find objects similar to this one.
34.  Edition Powstanie ucznia gimnazjalnego - Bartholdy'ego w Gdańsku
Find objects similar to this one.