polski   English  

Collection

Library

OAI1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Publications list : Gdańsk Pomerania

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

12.  Edition Gdańsk : wrota Korony Polskiej - Klein, Franciszek
Find objects similar to this one.
13.  Edition Gdańsk : zagadnienia prawno-polityczne - Ehrlich, Ludwik
Find objects similar to this one.
14.  Edition Gdańska flota kaperska w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466 - Biskup, Marian
Find objects similar to this one.
15.  Edition Gdynia i Wybrzeże. Przewodnik ilustrowany z 2 mapkami - Dąbrowska, Helena; Koselnik, Bolesław; Zakrzewski, Władysław
Find objects similar to this one.
16.  Group Publication Gryf : pismo dla spraw kaszubskich (1908-1934)
Find objects similar to this one.
17.  Edition Główna księga rachunkowa
Find objects similar to this one.
18.  Group Publication Helska Bliza : dwutygodnik "Przyjaciół Helu" (1999- )
Find objects similar to this one.
19.  Group Publication Herold Gdański (1994– )
Find objects similar to this one.
20.  Edition Historja Pomorza w zarysie - Frankiewicz, Czesław
Find objects similar to this one.
21.  Edition Ilustrowany przewodnik po Gdańsku
Find objects similar to this one.
22.  Edition Ilustrowany przewodnik po Gdańsku i okolicy
Find objects similar to this one.
23.  Edition Instytut Bałtycki Redivivus : sprawozdanie z działalności za lata 1945 i 1946 oraz protokół Walnego Zgromadzenia w dn. 13 i 14 XII 1946
Find objects similar to this one.
24.  Edition Kasa pogrzebowa
Find objects similar to this one.
25.  Edition Kilka pism dotyczących zarządzeń cechu
Find objects similar to this one.
26.  Edition Kolekta dla wsi Uttenreuth'u koło Bayreuth'u
Find objects similar to this one.
27.  Edition Król Jan III potwierdza przywilej rybacki z 1627 r. Odpis z 1677 r. Odpis ponowny i uwierzytelnione tłumaczenie niemieckie kaznodziei Mrongowiusza z 1852 r.
Find objects similar to this one.
28.  Edition Księga dłużnicza cieśli okrętowych
Find objects similar to this one.
29.  Edition Księga grosza szpitalnego. Lista kapitanów, okrętów i ich opłaty dla szpitala św. Jakuba
Find objects similar to this one.
30.  Edition Księga kasy pogrzebowej wdów cechu cieśli okrętowych, 1747–1790
Find objects similar to this one.
31.  Edition Księga mistrzów cechu cieśli okrętowych, 1659-1860
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>