polski   English  

Collection

Library

OAI1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Publications list :

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

9.  Edition Dobroczynne dary dla kościoła św. Bartłomieja
Find objects similar to this one.
10.  Edition Dokumenty lokacyjne Osieku z lat 1402 i 1412. Odpisy
Find objects similar to this one.
11.  Edition Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy - Gloger, Zygmunt
Find objects similar to this one.
12.  Edition Dom gildii. Przepisy zachowania podczas uroczystości, administracja domu
Find objects similar to this one.
13.  Edition Drogi wodne w Polsce. T. 4, Droga wodna Warszawa - Bałtyk - Wojtkiewicz, Michał
Find objects similar to this one.
14.  Edition Dzieje floty polskiej - Lepszy, Kazimierz
Find objects similar to this one.
15.  Edition Frontem do morza - Taube, Karol
Find objects similar to this one.
16.  Edition Gdańska flota kaperska w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466 - Biskup, Marian
Find objects similar to this one.
17.  Edition Gdynia i Wybrzeże. Przewodnik ilustrowany z 2 mapkami - Dąbrowska, Helena; Koselnik, Bolesław; Zakrzewski, Władysław
Find objects similar to this one.
18.  Edition Gdynia port Polski - Rummel, Juljan
Find objects similar to this one.
19.  Edition Gdynia w służbie Rzeczypospolitej - Sokół, Franciszek (1890-1956)
Find objects similar to this one.
20.  Edition Główna księga rachunkowa
Find objects similar to this one.
21.  Edition Główna księga rachunkowa rybaków, 1746-1852
Find objects similar to this one.
22.  Group Publication Herold Gdański (1994– )
Find objects similar to this one.
23.  Edition Historja Pomorza w zarysie - Frankiewicz, Czesław
Find objects similar to this one.
24.  Edition Instytut Bałtycki Redivivus : sprawozdanie z działalności za lata 1945 i 1946 oraz protokół Walnego Zgromadzenia w dn. 13 i 14 XII 1946
Find objects similar to this one.
25.  Edition Kasa pogrzebowa
Find objects similar to this one.
26.  Edition Kilka pism dotyczących zarządzeń cechu
Find objects similar to this one.
27.  Edition Kolekta dla wsi Uttenreuth'u koło Bayreuth'u
Find objects similar to this one.
28.  Edition Król Jan III potwierdza przywilej rybacki z 1627 r. Odpis z 1677 r. Odpis ponowny i uwierzytelnione tłumaczenie niemieckie kaznodziei Mrongowiusza z 1852 r.
Find objects similar to this one.