polski   English  

Collection

Library

OAI1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Publications list :

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition Artykuł prasowy dotyczący srebrnego fletu cechu żeglarzy morskich z XVI w.
Find objects similar to this one.
2.  Edition Cieśla okrętowy Hans Brandt i długi jego w Szczecinie
Find objects similar to this one.
3.  Edition Czeladnicy i uczniowie. Zarobek i czas pracy
Find objects similar to this one.
4.  Edition Dobroczynne dary dla kościoła św. Bartłomieja
Find objects similar to this one.
5.  Edition Dokumenty lokacyjne Osieku z lat 1402 i 1412. Odpisy
Find objects similar to this one.
6.  Edition Dom gildii. Przepisy zachowania podczas uroczystości, administracja domu
Find objects similar to this one.
7.  Edition Główna księga rachunkowa
Find objects similar to this one.
8.  Edition Główna księga rachunkowa rybaków, 1746-1852
Find objects similar to this one.
9.  Edition Kasa pogrzebowa
Find objects similar to this one.
10.  Edition Kilka pism dotyczących zarządzeń cechu
Find objects similar to this one.
11.  Edition Kolekta dla wsi Uttenreuth'u koło Bayreuth'u
Find objects similar to this one.
12.  Edition Król Jan III potwierdza przywilej rybacki z 1627 r. Odpis z 1677 r. Odpis ponowny i uwierzytelnione tłumaczenie niemieckie kaznodziei Mrongowiusza z 1852 r.
Find objects similar to this one.
13.  Edition Księga dłużnicza cieśli okrętowych
Find objects similar to this one.
14.  Edition Księga grosza szpitalnego. Lista kapitanów, okrętów i ich opłaty dla szpitala św. Jakuba
Find objects similar to this one.
15.  Edition Księga kasy pogrzebowej wdów cechu cieśli okrętowych, 1747–1790
Find objects similar to this one.
16.  Edition Księga mistrzów cechu cieśli okrętowych, 1659-1860
Find objects similar to this one.
17.  Edition Księga pamiątkowa i rachunkowa dla uczniów. Inwentarz. Dom na ul. Kocurki
Find objects similar to this one.
18.  Edition Księga pamiątkowa i rachunkowa kwartalna cechu cieśli okrętowych, 1822–1845
Find objects similar to this one.
19.  Edition Księga pamiątkowa z lat 1723-1812. Wykaz wszystkich pism i książek cechu z 1765 r. Inwentarze z lat 1786-1792
Find objects similar to this one.
20.  Edition Księga uczniów
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>