polski   English  

Edition

Metadata languages

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Edition description

Wilkierz miasta Starogardu 1634 r. (kopia wilkierza)

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!