polski   English  

Edition

Metadata languages

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Edition description

Księga pamiątkowa z lat 1723-1812. Wykaz wszystkich pism i książek cechu z 1765 r. Inwentarze z lat 1786-1792

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!