polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 968

Obecnie czytających: 287

Łączna liczba czytelników od dnia 2009-08-01: 10640499

Kolekcja

Biblioteka1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Najczęściej czytane publikacje : Publikacje innych instytucji

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia:
2009-08-01

Objaśnienia:
  • W nawiasach kwadratowych przy tytule publikacji podano liczbę wyświetleń danej publikacji.
Wyświetl  najczęściej czytanych publikacji.

${res.getProperty("CollectionStatisticsComponent.NoResults")}