polski   English  

Statistics

Number of publications: 968

Readers on-line: 304

Total number of users since Aug 1, 2009: 14765438

Collection

Library



1 stycznia 2011 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
przystąpiła do współtworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Frequently read publications : Gdansk Digital Library